מבצע SafeCMS:
התקנת מערכת מערכת ניהול תוכן SafeCMS לחשבון אחסון.

עלות השירות לעיל לפי מחירון SRV המתפרסם באתר הינה: 360 ₪ כולל מע"מ
עלות מופחתת במסגרת המבצע: 0 ₪ !
סה"כ הנחת מבצע והרווח שלך: 360 ₪ כולל מע"מ!

זהו מבצע היכרות המעניק הנחה כנגד התחייבות הלקוח לתקופת אחסון מינימאלית של שנה מלאה. הנחת מבצע זה הינה הנחה חד פעמית לחשבון אחסון, המיועדת להתקנה של מערכת מערכת ניהול תוכן SafeCMS אחת בלבד ובתנאי שתעשה עם פתיחת החשבון אחסון לאתר.

באם חלילה יתבטל החשבון אחסון מכל סיבה שהיא בטרם חלפה לה שנה כאמור, אזי במקרה זה יחויב הלקוח במלוא עלות ההנחה לעיל.

בתום תקופת המבצע יעמדו בפני הלקוח האפשרויות הבאות:
  1. חידוש החשבון אחסון, עם שימוש במערכת המערכת ניהול תוכן SafeCMS, בהתאם לעלות הרלוונטית לחבילת אחסון שיבחר ממבחר רחב של חבילות אחסון אתרים ומסחר אלקטרוני שמופיעות באתרנו, בסמוך למועד החידוש.
  2. חידוש החשבון אחסון, ללא שימוש במערכת המערכת ניהול תוכן SafeCMS, בהתאם לעלות הרלוונטית לחבילת אחסון שיבחר מממבחר רחב של חבילות אחסון אתרים ומסחר אלקטרוני שמופיעות באתרנו בסמוך למועד החידוש.
  3. אי חידוש החשבון אחסון.
לתשומת ליבך:
  1. המבצע בתוקף החל מיום 17/10/2012 ולזמן מוגבל. אנו רשאים להפסיקו ו/או לשנות תנאיו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.
  2. כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש והשירות ו/או תנאי שימוש במערכת מערכת ניהול תוכן SafeCMS, בהתאמה לעניין.
  3. ט.ל.ח.