מבצע 100% IIsRewrite:

התקנת רכיב IIsRewrite לחשבון אחסון
שימוש ברכיב IIsRewrite לתקופה מירבית של שנה

עלות השירותים לעיל לפי מחירון SRV המתפרסם באתר הינה: 540 ₪ כולל מע"מ
עלות מופחתת במסגרת המבצע: 0 ₪ בלבד!
סה"כ הנחת מבצע והרווח שלך: 540 ₪ כולל מע"מ!

ובנוסף בונוס! הגדרת הרכיב IIsRewrite לעבודה מול דרישות מערכת SafeCMS - ללא תשלום נוסף

זהו מבצע היכרות המעניק הנחה כנגד התחייבות הלקוח לתקופת אחסון מינימאלית של שנה מלאה.

באם חלילה יתבטל החשבון אחסון מכל סיבה שהיא בטרם חלפה לה שנה כאמור, אזי במקרה זה יחויב הלקוח במלוא עלות ההנחה לעיל.

בתום תקופת המבצע יעמדו בפני הלקוח האפשרויות הבאות:
  1. חידוש החשבון אחסון, כולל תוספת רכיב IIsRewrite, בהתאם לעלויות הרלוונטיות המופיעות באתר SRV בסמוך למועד החידוש.
  2. חידוש החשבון אחסון, ללא תוספת רכיב IIsRewrite, בהתאם לעלויות הרלוונטיות המופיעות באתר SRV בסמוך למועד החידוש.
*   כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש והשירות.
** המבצע לזמן מוגבל ואנו שומרים על הזכות להפסיקו ו/או לשנותו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.